Mastermind Alliance

Ubuntu : We are because  we assist you to be 

Produkte & Dokumente

PRODUKTE/DOKUMENTE BESKIKBAAR

Die volgende produkte/dokumente is teen baie redelike koste op bestelling beskikbaar:

·       Die Nasionale Kredietwet, Wet 34 van 2005, in Afrikaans vertaal.

·       Herontwerpte uitleg van Nasionale Kredietwet (Engels) vir makliker toegang tot artikels van Wet.

·       Regulasies tot die Nasionale Kredietwet in Afrikaans vertaal.

·       Herontwerpte uitleg van Regulasies tot die Nasionale Kredietwet (Engels) vir makliker toegang tot regulasies van die Wet.

·       Die Wet op breë-basis Swart Ekonomiese Bemagtiging, Wet 53 van 2003, in Afrikaans vertaal.

·       Die Kodes van Goeie Praktyk tot die Wet op breë-basis Swart Ekonomiese Bemagtiging in Afrikaans vertaal.     

·       Beste praktyk handleidings spesiaal vir mikrofinansiers, kredietverskaffers en ander Klein, Medium en Mikro Ondernemings opgestel hoe om belangrike sake praktyke te verrig en wetlike vereistes na te kom.

·       CD - Uitvoer van Interne oudit om nakoming van Nasionale Kredietwet te meet.

·       CD - Nakom van Wet op Swart Ekonomiese Bemagtiging.

·       CD - Wees jou eie mannekragbestuurder - handleiding en dokumente om alle fasette van mense-bestuur in besighede korrek te doen.

·       CD - Werkplek-verhoudinge - handleiding en dokumente om alle fasette van werkplek-verhoudinge soos onaanvaarbare prestasie en gedrag binne die bepalinge van die Wet op Arbeidsverhoudinge op te los.

·       Leierskap en Bestuur - pas voltooide boek/handleiding - ’n praktiese toepassing hulpbron - in alledaagse taal opgestel vir alle vlakke van bestuur en studente aan universiteite, sakeskole en ander instellings hoe om doeltreffende en effektiewe leiers en bestuurders te wees. Geskik om  soos is te gebruik of as bestuursopleiding-program vir besighede te gebruik. Fasilitering en nasien van projekte kan deur Mastermind Alliance gedoen word ongeag waar jou besigheid geleë is.

·       Opleidingsprogram vir eienaars en bestuur: Nakoming van Nasionale Kredietwet - Fasiliteerder-handleiding, kleurskyfies en uitdeel-handleiding.

·       Opleidingsprogram vir personeel gemoeid met toestaan van lenings/krediet - Nakoming van Nasionale Kredietwet: Program bestaan uit drie bronne, naamlik [1] Selfstudie-handleiding, [2] Riglyne hoe om deur selfstudie-handleiding te werk en [3] mentor handleiding vir persone wat oplewing in besigheid moet koördineer.

 

PLAKKATE  

·       Bekostigbaarheid - Kennisgewing om in kantoor te vertoon van vereistes waaraan kredietverskaffers moet voldoen om oorverskuldigdheid te voorkom - beskikbaar in Afrikaans, Engels, Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu.

·       Roekelose krediet/lenings - Kennisgewing om in kantoor te vertoon van vereistes wat besigheid moet nakom om roekelose krediet/lenings te voorkom - beskikbaar in Afrikaans, Engels, Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu.