Mastermind Alliance

Ubuntu : We are because  we assist you to be 

PRAKTIESE HANDBOEK IN LEIERSKAP EN BESTUUR


Willie Oosthuizen het pas die 2de uitgawe van sy boek “Leadership and Management. A practical application manual”. (322 bladsye) voltooi. Die boek is tans as E-boek (elektroniese boek) in pdf formaat beskikbaar en word per epos na bestellers gestuur.

Die boek is van hiper-koppelings voorsien wat lesers in staat stel om tussen onderwerpe in die boek te beweeg deur op ’n titel te klik.

Waar die eerste uitgawe klem gelê het op die 4 funksies van bestuurswerk, naamlik: Beplan, Organiseer, Lei en Beheer (BOLB), word die 2de uitgawe uitgebrei met:

· Riglyne om ’n besigheids verslag op te stel.

· Riglyne om salaris hersiening van personeel te doen.

· Riglyne om ’n effektiewe onderhandelaar te wees.

· Hedendaagse uitdagings aan eienaars en bestuur.

· Korporatiewe bestuur - die verskillende aspekte word ontleed met praktiese hulp en voorbeelde om aan die Maatskappyewet en King III verslag te voldoen.

Volgens Willie is die waarde vir eienaars en bestuur met tot 70% vermeerder teenoor die 1ste uitgawe met hierdie belangrike toevoegings.

Hierdie is ’n praktiese handleiding wat elke bestuursleier en student in bestuurswese ’n kopie van moet besit.

Bestel die hersiene 2de uitgawe en kry die Afrikaanse vertaling gratis wanneer dit oor ’n maand of drie voltooi is.