Mastermind Alliance

Ubuntu : We are because  we assist you to be 

Nuut Beskikbaar 


 

 

Guideline

for Credit Providers

      Compliance Report


 

Pas in Afrikaans en Engels voltooi is die 160 bladsy handleiding/ riglyne hoe om die Compliance Report te voltooi wat kredietverskaffers/finansiers jaarliks aan die Nasionale Kredietreguleerder moet voorlê om nakoming van die Nasionale Kredietwet (die Wet) te verklaar.

Hierdie handleiding verwyder die frustrasie en raaiwerk van nie vir seker te weet of jy die vrae van die Compliance Report korrek geantwoord het of, wat moet jy antwoord, vanaf die kriptiese riglyne verskaf, byvoorbeeld, “s81(2)(a) Reg24”.

Sekerheid word gegee deur die aanhaal, in Afrikaans, en bespreking van die kriptiese verwysings, sowel as verwante artikels en regulasies van die Wet en ander wetgewing, tesame met advies aan kredietverskaffers/finansiers hoe:

1. Die verwysings interpreteer moet word.

2. Toepaslike opsies op die Compliance Report te kies.

3. Verduidelikende bylaes op te stel vanaf voorbeelde verskaf.

4. Vorms na verwys in die Compliance Report te verstaan vanaf reproduksies in die handleiding. 

Hierdie gebruikershandleiding maak dit nie alleen baie, baie makliker om die Compliance Report te voltooi nie maar gee lesers ’n baie goeie insig wat die Nasionale Kredietreguleerder van kredietverskaffers verlang en die interverwantskap van artikels en regulasies van die Wet.      

Kontak ons deur op ons logo hieronder te klik om navraag te doen - hoe om jou eksemplaar van hierdie nuttige handleiding te kry wat geen kredietverskaffer/ finansier sonder moet wees nie, in pdf formaat met e-pos versend.